Úvodní stránka Jak postupovat Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Prohlášení o ochraně soukromí

Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ  se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí, naše společnost se zavázala chránit Vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

II. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako našeho zákazníka.

III. Údaje, které shromažďujeme
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ provozuje stránky, na kterých můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

IV. Proč tyto údaje shromažďujeme
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ  bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat Vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb Vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, poskytování informací o produktech a novinkách, odpovědi na Vaše stížnosti nebo dotazy.

V. Kde jsou vyžadovány osobní údaje
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ  na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pouze pro registraci a nákup zboží. Po registrovaných návštěvnících je při přihlašování do e-shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V tomto případě pošlete prosím email na info@kvetiny-online-cr.cz  Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

VI. Zabezpečení osobních údajů
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ  je zavázána k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností.
Firma Květiny Jana CHVÁTALOVÁ  neposkytne Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud nebude mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravci, kterým je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro bezproblémové doručení zásilky.